Вхід
Некоректний пароль...
Введіть пароль:УвійтиЗакрити

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Компанія itwp турбується про забезпечення безпеки даних своїх клієнтів. Саме тому, ми склали цю Політику конфіденційності, щоб ви не турбувалися про те, що відбувається з вашими персональними даними, які ви надали нам для реєстрації.

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються компанією itwp (далі – Компанія).

1.1. Компанія ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Ця політика Компанії щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Компанія може отримати про відвідувачів веб-сайту https://itwp.site/uk.
 

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://itwp.site/uk;
2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність інформації, що міститься в базах персональних даних, і інформаційних технологій, що забезпечують їх обробку;
2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Компанія – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до визначеного, або визначуваного Користувачеві веб-сайту https://itwp.site/uk;
2.9. Користувач – юридична або фізична особа, яка використовує послуги Компанії;
2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженому колу осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземнії фізичній або іноземній юридичній особі;
2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.
 

3. Компанія може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Прізвище, Ім’я, По-батькові;
3.2. Email адреса;
3.3. Номери телефонів;
3.4. Адреси Веб-сайтів;
3.5. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).
3.6. Вищеперераховані дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.
 

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Ціль обробки персональних даних Користувача – надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.
4.2. Також Компанія має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Компанії лист на email адресу office@itwp.site з темою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові основи обробки персональних даних

5.1. Компанія обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://itwp.site/uk. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Компанії, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
5.2. Компанія обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript)
 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Компанією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Компанія забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що унеможливлюють доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення на email адресу Компанії office@itwp.site з темою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії повідомлення за допомогою електронної пошти на email адресу Компанії office@itwp.site з темою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Компанія до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язується переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.
 

8. Заключні положення

8.1. Користувач може отримати будь-які пояснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись в Компанію за допомогою emai, за адресою office@itwp.site.
8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанією. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://itwp.site/uk/llc-privacy-policy/.

We are for live communication!

Therefore, we don’t use contact forms… You can always contact us in a convenient messenger.

Ми за живе спілкування!

Саме тому ми не використовуємо контактні форми… Ви завжди можете зв’язатися з нами в зручному мессенджері.

Мы за живое общение!

Поэтому мы не используем контактные формы… Вы всегда можете связаться с нами в удобном мессенджере.